Zawiadamia się o zwołaniu LV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 9:30


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Bezpieczeństwo w Powiecie Lwóweckim.(KPP, KPPSP,PINB, PIW):
3.1. prezentacja materiałów,
3.2. dyskusja.
4. Przerwa w obradach.
5. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
5.1. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
5.2. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
5.3. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
5.4. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.
5.5.Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
5.6. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie emisji obligacji.
5.7. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/52/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 października 2019r. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej powiatu lwóweckiego na lata 2019-2023”, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/26/20 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 19 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XXVII/30/20 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 lipca 2020 r.
6. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
7. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
8. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska