Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej LII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku.

Początek sesji godz. 9:30


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XLIX oraz L sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4) Gospodarka leśna w Nadleśnictwach z terenu Powiatu Lwóweckiego; plan funkcjonowania i współpracy z Powiatem Lwóweckim na lata 2022-2023:

  • a) prezentacja materiałów,
  • b) dyskusja

5) Przerwa w obradach.

6) Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7) Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska