Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XLVI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z XXXIX, XLII, XLIV sesji RPL.

4) Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim:

      a) prezentacja materiałów;

      b) dyskusja.

5/ Przerwa.

6/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska