Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022, poz. 1343), Starosta Powiatu Lwóweckiego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów.

Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 lub w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego art. 22 ust. 1 pkt 1 – Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1. Rodzaj transportu.

Transport drogowy, przewozy autobusowe

 

3.2. Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Powiatu Lwóweckiego oraz powiatów ościennych, z którymi zostanie zawarte stosowne porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Listopad 2023 rok

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1 rok

6. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn Informacji Publicznej

2) Tablica główna w budynku Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

3) Strona internetowa http://www.powiatlwówecki.pl/.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

Tel:  75 7823650

e-mail: sekretariat@powiatlwówecki.pl