W ramach projektu  „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” zakończono zadanie polegające na termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wlk. 48.


Wykonawcą robót budowlanych był  Pan Tomasz Gluza prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA MTG Tomasz Gluza z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6, 59-600 Lwówek Śląski.

W dniu 09.05.2023r. dokonano odbioru ww. zadania.

Przedmiotem inwestycji było docieplenie oraz remont budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 48.

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego oraz uzgodnień z Inwestorem zakresem robót objęto:

– izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu niewentylowanego, podłogi na gruncie

– wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

– wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania,

– wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– prace towarzyszące,

W zakresie branży sanitarnej:

– modernizacja systemu ogrzewania:

– zastosowanie OZE – pompy ciepła,

– wymiana instalacji c.o.,

– modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody:

– zastosowanie OZE – pompy ciepła,

– wymiana instalacji c.w.,

– modernizacja systemu wentylacji – zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

W zakresie branży elektrycznej:

– montaż paneli fotowoltaicznych,

– wymiana źródeł światła na energooszczędne,

– remont instalacji odgromowej,

Wartość robót budowlanych wyniosła: / 5 607 005,75 zł

Całkowita wartość projektu (wszyscy partnerzy): 13 991 986,53 PLN

Wydatki kwalifikowane (wszyscy partnerzy): 12 737 461,72 PLN

Dofinansowanie (wszyscy partnerzy): 10 826 842,49 PLN

Wydatki dla Powiatu Lwóweckiego w ramach projektu:

– całkowita wartość projektu brutto: 5 731 049,64 zł

– wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie: 4 856 472,90 zł

– wysokość kosztów niekwalifikowanych w projekcie: 874 576,74

– dofinansowanie: 4 128 001,97 zł


„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0010/21