26 stycznia 2023 roku zakończył się kolejny etap- remont pracowni szkolnych (dwie pracownie informatyczne i zaplecze) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w ramach realizacji projektu pod nazwą  „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim”.

Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 1 557 397,82 zł. Wykonawcą była lokalna firma PRO BUD Waldemar Wasiak z/s w Płóczkach Dolnych 77 gmina Lwówek Śląski.

Odbioru robót  dokonano w obecności Wicestarosty Zbigniew Grześków, Dyrektora ZSOiZ Andrzeja Bielaka oraz wykonawcy zadania. Zakres prac obejmował między innymi:

  • Remont dachu i ścian dobudówki wraz z dociepleniem,
  • Malowanie ścian i sufitów pracowni,
  • Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia,
  • Remont posadzki wraz z wykonaniem nawierzchni z wykładzin PCW,
  • Wymianę drzwi wejściowych,
  • Remont pracowni informatycznych i zaplecze;

Ponadto do ZSOiZ w Lwówku Śląskim zostały dostarczone meble szkolne, a dalszy etap doposażenia, w tym zakup pomocy naukowych oraz komputerów zaplanowano na pierwszą połowę 2023 roku. Na ten cel w ramach projektu przewidziano łącznie 1 822 519,55 zł.

Wartość całego projektu pn.: „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9             to 7 463 288,08zł w tym dofinansowanie 4 964 754,60 zrealizowanych w:

Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich:

  • Remont 8 klas lekcyjnych

Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

ul. Parkowej 9

  • Remont 9 pomieszczeń i łazienki

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1

  • Remont 8 klas lekcyjnych, toalet i pozostałych pomieszczeń

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z tzw.  15% wkładu własnego środków Powiatu Lwóweckiego.