W 2023 roku Powiat Lwówecki kontynuował modernizacje i utrzymanie infrastruktury drogowej, zyskując wsparcie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych.

Jednym z głównych projektów drogowych, który zyskał finansowanie, był remont drogi powiatowej 2509D prowadzącej z Lwówka Śląskiego do Soboty. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 1 890 500zł, możliwa była modernizacja drogi o długości 3,356 km której całkowita wartość wynosiła 2 287 004 zł . Gmina Lwówek Śląski również zaangażowała się w ten projekt, przeznaczając 199 952 zł na jego realizację. Warto zaznaczyć, że projekt ten stanowi kontynuacje prac rozpoczętych na początku VI kadencji – w 2019 roku, kiedy to część tej drogi została poddana modernizacji

Nie tylko główne trasy drogowe były przedmiotem modernizacji. Dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas remontu drogi Lwówek Śląski-Sobota oraz dodatkowemu wsparciu finansowemu ze strony budżetu gminy Lwówek Śląski w wysokości 100 000 zł, możliwe stało się przeprowadzenie dwóch remontów cząstkowych dróg powiatowych.

Pierwszy z nich to remont cząstkowy wielkopowierzchniowy drogi powiatowej 2509D prowadzącej z Soboty do Górczycy, o wartości 343 262,25 zł i długości 1,0 km.

Drugi remont dotyczył drogi powiatowej 2515D, łączącej Niwnice z Kotliskami, o długości 1,9 km i wartości 525 412,95 zł.

Te inwestycje drogowe są częścią długofalowej strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.