Powiat Lwówecki, reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,

zrealizował dwie istotne inwestycje infrastrukturalne,

które poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Nowe chodniki powstały w Giebułtowie oraz Rakowicach Wielkich.

Chodnik w Giebułtowie

Przedmiotem zamówienia była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów-Giebułtówek. Nowy chodnik o długości 152 metrów powstał od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335.

Wartość zadania: 319 950,99 zł

Powiat Lwówecki: 23 355,41 zł

Dofinansowanie:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 264 600,48 zł (80%)

– Gmina Mirsk: 31 995,10 zł

Wykonawcą prac był Zakład Budowy Dróg i Mostów „ANBUD” Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego.

Chodnik w Rakowicach Wielkich

5 czerwca odbył się kolejny odbiór nowego chodnika w Rakowicach Wielkich. Inwestycja obejmowała budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2499 na odcinku długości około 320 metrów, od km 1+590 do km 1+910.

Wartość zadania: 698 815,89 zł

– Powiat Lwówecki: 109.495,09 zł

Dofinansowanie:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 559 320,80 zł (80%)

– Gmina Lwówek Śląski: 30 000,00 zł

Wykonawcą prac, podobnie jak w Giebułtowie, był Zakład Budowy Dróg i Mostów „ANBUD” Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego.

Realizacja nowych chodników w Giebułtowie i Rakowicach Wielkich to przykład skutecznego działania Powiatu Lwóweckiego na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Inwestycje te podnoszą poziom bezpieczeństwa i komfortu pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół. Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zaangażowaniu lokalnych gmin, możliwe było ich zrealizowanie.