Z radością informujemy, że Powiat Lwówecki dostał dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych” nasz inwestycja w modernizację Drogi Powiatowej nr 2295D to kolejny krok w kierunku poprawy jakości infrastruktury drogowej w regionie. Dzięki wsparciu możemy zrealizować ten ważny projekt.

Nazwa inwestycji:

 Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa) gr.pow.B-c –Włodzice M.-Włodzice W.-dodr.woj. nr 297

Opis inwestycji:

Modernizacja drogi powiatowej 2295D przewiduje wykonanie na całej długości nowej nawierzchni bitumicznej,, po uprzedniej ścince oraz uzupełnieniu poboczy łamanym kruszywem kamiennym, skropieniu i zamiałowaniu. Oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów, wymianę przepustów z rur betonowych na PHED oraz prace konserwacyjno-naprawcze na czterech obiektach mostowych. W ramach robót planuje się przebudowę zjazdów w obrębie granicy pasa drogowego.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.999.999,99 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 1.939.999,99

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2024 rok.