KOMUNIKAT STAROSTY LWÓWECKIEGO Z DNIA 9.10.2020 R. W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Uprzejmie informuję, że od dnia 12.10.2020 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim będzie zamknięte dla petentów. Jedynym dostępnym dla interesantów wydziałem będzie Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych, do którego wejście znajduje się na tyłach budynku Starostwa.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wykorzystywanie w kontaktach ze Starostwem poczty elektronicznej, telefonów oraz platformy ePUAP.

Informuję, iż wszelkie wnioski oraz podania nadal mogą być wrzucane do specjalnej skrzynki odbiorczej znajdującej się przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4.

Dane kontaktowe Urzędu:

Dane kontakowe poszczególnych wydziałów:

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych:
– Rejestracja pojazdów:75 782 28 95, fax: 75 782 35 61
– Prawo Jazdy: 75 782 28 25

Wydział Organizacyjno-Prawny: 75 782 36 52

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
– Ewidencja gruntów 75 782 47 73
– Ośrodek geodezyjny: 75 782 30 44

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami:
– Ochrona środowiska 75 782 28 20,
– Nieruchomości 75 782 28 94

Wydział Architektury i Budownictwa: 75 782 22 81

Wydział Infrastruktury Społecznej: 75 782 28 70

Wydział Budżetu i Finansów: 75 782 28 91

Wydział Rozwoju Integracji Europejskiej i Promocji: 75 782 36 53

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 75 782 28 26

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 75 782 20 44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 75 782 56 17

Zarząd Dróg Powiatowych: 75 782 26 10