Projekt realizowany będzie w partnerstwie Gminy Miejskiej Lubań (Partner wiodący – Lider), Gminy Gromadka, Gminy i Miasto Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego. Do WoD załączono umowę partnerską szczegółowo określającą prawa i obowiązki Partnerów. Obejmuje on swym zakresem kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje szkolne oraz żłobkowe (w odniesieniu do Klubu Malucha ujętego w zakresie Gminy Gromadka).

Konieczność realizacji projektu potwierdza zły stan istniejących budynków, w tym min. nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa, nieszczelne przegrody budowlane, wysoce energochłonne oświetlenie, brak zastosowania OZE. Powyższe wpływa na wysoki stopień zużycia energii oraz znaczną emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Zakres rzeczowy:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej,
  2. termomodernizacja budynku SP nr 2 przy Rybackiej 16 w Lubaniu, SP w Modle i Klubu Dziecięcego w Modle (Gmina Gromadka), budynków SP nr 2 w Lwówku Śląskim (budynki A, B, C), placówki oświatowej będącej własnością Powiatu Lwóweckiego – budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych (ZSET) w Rakowicach Wielkich,
  3. nadzór inwestorski,
  4. promocja projektu,
  5. zarządzanie projektem.

Poza działaniami termomodernizacyjnymi (wynikającymi z audytów) uwzględniono również komponent edukacyjny (działanie bezkosztowe) ukazujący użytkownikom budynków jak postępować, by oszczędzać energię – utworzenie plakatów edukacyjnych przez uczniów, pogadanka dla uczniów i nauczycieli (przeszkolenie). Zaplanowano również działania na rzecz dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami (w odniesieniu do obiektów, które nie są dostępne na dzień składania wniosku), a także komponent zarządzania energią (m.in. montaż zaworów termostatycznych).

Istotnym atutem przedsięwzięcia jest zastosowanie OZE.

Logotypy UE, Dolnego Śląska, RP oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatki związane z realizacją całego projektu: 8 613 162,19 zł

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych: 6 800 000,00 zł

 Wydatki na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych ZSET w Rakowicach Wlk.: 2 560 935,03 zł,

w tym dofinansowanie 2 078 112,92 zł