W roku 2020 Powiat Lwówecki zrealizował ambitny projekt rewitalizacyjny, przywracając do życia nieużywany budynek internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Metamorfoza, obejmująca kompleksowy remont i modernizację, miała na celu stworzenie nowoczesnego centrum edukacyjnego, spełniającego najwyższe standardy.

W ramach projektu dokonano wymiany instalacji elektrycznej, cieplnej i wodno-kanalizacyjnej. Budynek został docieplony, zmodernizowano stolarkę okienną i drzwi, a także przystosowano go do nowoczesnych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Te zmiany nie tylko poprawiły standardy techniczne, ale również znacząco wpłynęły na komfort uczniów i kadry edukacyjnej.

Oprócz prac remontowych, koncepcja rewitalizacji obejmowała tworzenie nowoczesnych przestrzeni dydaktycznych, w tym pracowni oraz sal wykładowych.

Projekt stanowi wyjątkowy wkład Powiatu Lwóweckiego w lokalny system edukacyjny. Zmodernizowany budynek internatu staje się symbolem zaangażowania w przyszłość mieszkańców, tworząc nowoczesne centrum edukacyjne, gotowe na wyzwania XXI wieku.


Zapraszamy do odkrywania metamorfozy, która nie tylko rewitalizuje przestrzeń edukacyjną, ale także odzwierciedla postęp i innowacyjne podejście do edukacji. Dzięki tej inwestycji, Powiat Lwówecki kształtuje nowoczesne centrum edukacyjne.

Budynek internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich po rewitalizacjitablica informacyjna na budynku internatu w ZSET w Rakowiach Wielkich