Rok 2021 przyniósł nowe perspektywy dla edukacji zawodowej w Powiecie Lwóweckim, zainicjowane przez projekty Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych oraz Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego. Te innowacyjne inwestycje, o łącznej wartości ponad 11,5 mln zł, stanowią krok naprzód w kształceniu zawodowym i poprawie warunków edukacyjnych.

Projekt “Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych”

Projekt o wartości ok.4 mln zł z dofinansowaniem wynoszącym ponad 3,5 mln zł, skoncentrował się na zwiększeniu zatrudnialności 399 uczniów z 5 szkół zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 7 nauczycieli. Działania obejmowały wyposażenie pracowni zawodowych w różnych specjalnościach, takich jak cukiernik, kucharz, technik informatyk czy technik żywienia i usług gastronomicznych. Organizacja staży uczniowskich dla minimum 70% uczniów, rozwój kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz zdobycie nowych kwalifikacji rynkowych przez uczniów to kluczowe elementy projektu.

Projekt “Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego

Z kolei inwestycja o wartości ponad 7,5 mln zł, z dofinansowaniem 6,3 mln zł, skupiła się na rozbudowie i modernizacji struktur szkolnictwa zawodowego w trzech placówkach edukacyjnych:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

– Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

– Remont 8 klas lekcyjnych.

– Nowa instalacja Wod-kan.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

– Remont dachu i ścian dobudówki wraz z ociepleniem.

– Remont 6 klas lekcyjnych.

– Dostawa nowych mebli szkolnych.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim (Parkowa 5, Parkowa 17, Pałacowa 8)

– Remont łazienki.

– Remont 15 klas lekcyjnych.

– Dostawa mebli szkolnych.

Remont pomieszczeń rehabilitacji zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w ZPEW w Lwówku Śląskim

Inwestycja o wartości niemalże 262,7 tys. zł, z dofinansowaniem ponad 131,3 tys. zł, skoncentrowała się na remoncie pomieszczeń rehabilitacji zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Realizacja projektu obejmowała rozbiórkę i wykonanie nowych podkładów oraz posadzek w różnych pomieszczeniach, w tym światłoterapii, sali gimnastycznej, korytarza, przedsionka, szatni, logopedii i toalety. Wszystkie prace budowlane uwzględniały dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki tym strategicznym inwestycjom Powiat Lwówecki potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój edukacyjny, dbając o nowoczesne i funkcjonalne warunki nauki, które przekładają się na lepszą jakość kształcenia i gotowość uczniów do wejścia na rynek pracy. Wraz z szkołami, Powiat Lwówecki kroczy naprzód, tworząc perspektywy rozwoju zawodowego dla młodego pokolenia.