Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej powierzył stanowisko

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim panu Pawłowi Piecykowi.