Dzisiejsza sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od uroczystego ślubowania Radnych Powiatu Lwóweckiego. Po ślubowaniu ustalono skład Komisji Skrutacyjnej, w której znaleźli się: Przewodnicząca Komisji Radna Anna Michalkiewicz, Członek Komisji Radny Jacek Mariusz Żojdzik oraz Członek Komisji Radny Marcin Karasiński.

Podczas tajnego głosowania:

Na Przewodniczącego Rady Powiatu wybrany został Radny Olgierd Poniźnik.

Wyniki głosowania: 13 głosów za, 2 przeciw, 1 nieważny, 1 wstrzymany.

Na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego zgłoszono kandydaturę Radnej Eweliny Kredkowskiej.

Wyniki głosowania: 6 głosów za, 11 przeciw

Na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego zgłoszono kandydaturę Radnej Iwony Kobiereckiej.

Wyniki głosowania: 13 głosów za, 4 głosy nieważne,

Na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego zgłoszono również kandydaturę Radnego Piotra Konsura

Wyniki głosowania: 12 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy nieważne

Niewystarczająca ilość głosów nie pozwoliła Radnej Ewelinie Kredkowskiej objąć stanowiska Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.

Radna Iwona Kobierecka została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego.

Radny Piotr Konsur został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Lwóweckiego

Kandydatką na Starostę Powiatu Lwóweckiego -Radna Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Katarzyna Szczepańska

Wyniki głosowania: 11 głosów za, 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymane.

Starostą Powiatu Lwóweckiego- Małgorzata Katarzyna Szczepańska

Kandydatem na Wicestarostę Powiatu Lwóweckiego- Radny Powiatu Lwóweckiego Zbigniew Grześków

Zostało wydanych 16 kart do głosowania

Wyniki głosowania: 11 głosów za, 5 głosów przeciw

Wicestarostą Powiaty Lwóweckiego- Zbigniew Grześków

Starosta Lwówecki Małgorzata Katarzyna Szczepańska zgłosiła swoich kandydatów do Zarządu Powiatu Lwóweckiego:

Radnego Powiatu Lwóweckiego Zenona Zatchieja

Wyniki głosowania: zostało wydanych 16 kart,  11 głosów za, 5 głosów przeciw.

Radnego Powiatu Lwóweckiego Dariusza Szorca

Wyniki głosowania: zostało wydanych 16 kart, 12 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 wstrzymany.

oraz Radnego Powiatu Lwóweckiego Michała Patera

Wyniki głosowania: zostało wydanych 16 kart, 13 głosów za, 3 głosy przeciw.

Skład Zarządu Powiatu:

Starosta Lwówecki Małgorzata Katarzyna Sczepańska

Wicestarosta Lwówecki Zbigniew Grześków

Członek Zarządu Powiatu Zenon Zatchiej

Członek Zarządu Powiatu Dariusz Szorc

Członek Zarządu Powiatu Michał Pater

Skład Rady Powiatu:

Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego: Olgierd Poniźnik

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego: Iwona Kobierecka

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego: Piotr Andrzej Konsur

Radny Powiatu Lwóweckiego Bogdan Ciereszko

Radny Powiatu Lwóweckiego Piotr Czembrowski

Wicestarosta Lwówecki Zbigniew Grześków

Radny Powiatu Lwóweckiego Marcin  Karasiński

Radna Powiatu Lwóweckiego Ewelina Anna Kredkowska

Radny Powiatu Lwóweckiego Roman Marian  Kulczycki

Randa Powiatu Lwóweckiego Anna Michalkiewicz

Radny Powiatu Lwóweckiego Michał Mateusz Pater

Radna Powiatu Lwóweckiego Katarzyna Piotrowicz

Starosta Lwówecki Małgorzata Katarzyna Szczepańska

Radny Powiatu Lwóweckiego Dariusz Robert Szorc

Radny Powiatu Lwóweckiego Rafał Ślusarz

Radny Powiatu Lwóweckiego Zenon Zatchiej

Radny Powiatu Lwóweckiego Jacek Mariusz Żojdzik