Uprzejmie informujemy, że na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I sesja  VII kadencji Rady Powiatu Lwóweckiego odbędzie się w dniu 6 maja 2024r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.(II p. sala konferencyjna nr 225)

 


link do transmisji: https://lwowekslaski.posiedzenia.pl/?

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lwóweckiego.
  4. Przerwa
  5. Wybór Starosty Lwóweckiego, Wicestarosty Lwóweckiego oraz Członków Zarządu Powiatu Lwóweckiego.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Sprawy różne i organizacyjne.