Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zrealizowało zadanie p.n.

„Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląski wraz z robotami towarzyszącymi – ETAP I”

W ramach zadania dokonano:

  • wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy ze zmianą lokalizacji kotłowni,
  • wymiany instalacji C.O. łącznie z grzejnikami,
  • wymiany instalacji Z.W i C.W.U.,
  • docieplono posadzki w piwnicy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 839 700,00 zł, w tym:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 389 700,00 zł
  • Budżet Państwa 400 000,00 zł
  • Środki finansowe przekazane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanych przed zakład ubezpieczeń 50 000,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl