Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiły do samorządów. W tym rozdaniu na liście nie znalazła się ani jedna z gmin powiatu lwóweckiego. Tym bardziej cenne jest w tym momencie zaangażowanie i determinacja Zarządu Powiatu Lwóweckiego, który mimo, iż składane w poprzednim naborze wnioski były odrzucone, nie zrezygnował.

Powiat Lwówecki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno – Zbylutów, która znajduje się na terenie gminy Lwówek Śląski. Dla lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Chmielna, Zbylutowa i Skorzynic jest jedyną drogą dojazdową. Droga ta jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg w całym powiecie lwóweckim. Wg ostatnich pomiarów natężenie ruchu na drodze wynosi 1405 pojazdów na dobę. Ponadto drogą licznie poruszają się piesi, głównie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Zbylutowie.

Zadanie dofinansowane przez Fundusz obejmuje remont początkowego odcinka drogi o długości 2,33 km, który jest w najgorszym stanie. Na przebiegu tego odcinka znajduje się Remiza OSP oraz dwa przystanki autobusowe bez zatok.

Realizacja zadania jest szansą na poprawę dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa na drodze.
Jednak dofinansowanie to tylko 50% wartości zadania, które w całości opiewa na kwotę 1 698 648,00 zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Lwówecki otrzyma połowę, tj. 849 324,00 zł. Druga połowa jest wkładem własnym.

W ramach porozumienia pomiędzy Gminami a Powiatem Lwóweckim, wkład własny na remonty dróg jest wnoszony po połowie. W tym przypadku 424 662,00 zł zostanie pokryty z budżetu Powiatu Lwóweckiego, natomiast druga połowa to wkład Gminy Lwówek Śląski.
I tu los realizacji tego zadania zależy od decyzji władz Gminy Lwówek.

Liczymy, że tak się stanie i dzięki temu mieszkańcy Chmielna, Zbylutowa i Skorzynic będą mogli już w tym roku skorzystać z bezpieczniejszej drogi.