Wydział Organizacyjno-Prawny (OR)

Kadry, tel: 75 782 28 27 Przetargi: 75 782 2512 Biuro Rady: 75 782 3292 Obsługa Zarządu: 75 782 3652 Archiwum: 75 782 2879 email: sekretariat@powiatlwowecki.pl