Loading...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LWÓWECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Lwówek Śląski, dnia 18 maja 2023 roku IS.524.27.2023.2                                                                      Pani                                                                                                          Małgorzata Szczepańska                                                                                          Przewodnicząca                                                                                                                Rady Powiatu Lwóweckiego     Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z [...]

By |2023-06-01T08:53:03+02:0031 maja, 2023|Aktualności|
Loading...