Powiat Lwówecki w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700 tysięcy złotych na zrealizowanie dwóch inwestycji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inwestycje, które są rekomendowane do dofinansowania:

  • Modernizacja szybu windy oraz zakup nowej kabiny windy w budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25 Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. Adaptacja starej windy towarowej na potrzeby windy osobowej mieszczącej łóżko. Modernizacja elektryki, drzwi oraz kabiny wrazs z systemem bloczków Koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 600 000 zł rekomendowane dofinansowanie: 500 000 zł.
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D relacji Chmielno-Zbylutów-Skorzynice. Długość drogi objętej wnioskiem wynosi 1200 mb. Jezdnia dwukierunkowa o szerokości 4,5 m wykonywana w technologii powierzchniowego utrwalenia smołą i grysami w latach 70 tych. Zadanie polega na jej modernizacji poprzez, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, uregulowaniu właściwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowów oraz nowych przepustów. Zostaną ułożone pobocza z kruszyw kamiennych, skropienie emulsją asfaltową i przysypane miałęm bazaltowym. Szacowana wartość inwestycji: 800 000 zł rekomendowane dofinansowanie: 200 000 zł.

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych