Dolnośląski Festiwal Dary Lasu to wydarzenie o charakterze sportowo-edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na udział mieszkańców polsko – czeskiego pogranicza. Celem jest przezwyciężenie uprzedzeń narodowościowych wśród mieszkańców Polski i Czech,  pogłębienie wiedzy na temat Euroregionu oraz wznowienie współpracy między partnerami po pandemii COVID. Podczas festiwalu na przygotowanych stoiskach uczestnicy obu krajów będą mogli zapoznać się z regionalnymi produktami ekologicznymi, poznać przyrodę obszaru pogranicza, wspólnie spożyją leśny bigos, odbędzie się również rajd rowerowy po lasach Powiatu, a w październiku po okolicach miasta Zaclerz. Dzięki projektowi uczestnicy będą mogli zawrzeć nowe znajomości, wzrośnie wielojęzyczność w obu krajach, oraz odnowi się współpraca między partnerami.

Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim/

 Dolnoslezský festival Dary lesa v Městském parku ve Lwowku Śląském

23 września 2023

Program:

23 września 2023 – Park Miejski w Lwówku Śląskim / v Městském parku ve Lwowku Śląském

7:00   – Konkurs wędkarski w leśnictwie Nowogrodziec/ Rybařská soutěž – lesní správa Nowogrodziec

9:30 –   Konkurs gry w bule – teren przy murach miejskich/ Zahájení soutěže – petanque prostor u městských hradeb

10:00 – Uroczysty przemarsz uczestników Festiwalu/  Průvod alejemi parku

10:15 – Blok dziecięco – młodzieżowy / Program pro děti a mládež

10:30 – Spacer z geologiem w Czaplach / Procházka s geologem

11:00 – Start rajdu rowerowego – duża pętla / Start cyklistické akce – velký okruh cca 47 km

12:00 – Start rajdu rowerowego – mała pętla / Start cyklistické akce – malý okruh cca 25 km

12:30  – Oficjalne otwarcie XV Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu / Oficiální zahájení 15. ročníku festivalu Dary lesa

13:30 – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych / Koncert reprezentačního orchestru Státních lesů z Tucholy

15:00 – Izerskie Bogdanki / vystoupení souboru Izerskie Bogdanki

15:30 – Gryfowska Kapela Podwórkowa / vystoupení kapely Gryfowska Kapela Podwórkowa

16:00 – Rozstrzygnięcie konkursu wędkarskiego i gry w bule / Vyhlášení výsledků rybářské soutěže, Vyhlášení výsledků petanque soutěže

16:40 – Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych / Koncert reprezentačního orchestru Státních lesů z Tucholy

17:00 – Zespół Scarp of Paper / Kapela Scrap of Paper

17:45 – Degustacja leśnego bigosu / vaření tradičního polského jídla – bigosu – finále a ochutnávka

18:00  –  Kabaret OT.TO / Kabaretní vystoupení OT.TO

Spotkania z twórcami na stoiskach tematycznych / Setkání s tvůrci na tematických stáncích

12:00 – Ikony – Bogusław Onsowicz / ikony Bogusław Onsowicz

14:00 – Zaklinacz Drewna -Sergij Mychalczenko   /   dřevo Sergij Mychalczenko

15:00 – „Kurcze plecione” – pokaz wyplatania wikliny / ukázka pletení proutí

W trakcie:

Prezentacja stoisk leśnych, pszczelarze, sadzonka za surowce wtórne, warsztaty plecenia z wikliny, gry na orientację pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy, „Strefa małego dziecka” – miejsce gier i zabaw, konkursy i atrakcje dla dzieci, wystawa pokonkursowa „Drewno – surowiec wszechstronny, naturalny i odnawialny” /

V průběhu akce:

Prezentace lesních stánků, včelaři, sazenice za druhotné suroviny, dílny pletení z proutí, orientační hry, ukázky a výuka poskytování první pomoci, “Zóna malého dítěte” – prostor pro hry a zábavu, soutěže a atrakce pro děti, posoutěžní výstava “Dřevo – všestranná, přírodní a obnovitelná surovina

Informacje i zapisy:

  • Konkurs wędkarski – 504 012 480
  • Konkurs gry w bule – 502 533 598
  • Spacer z Geologiem – 695 225 338

Patronat honorowy: Dyrektor RDLP Wrocław

Organizatorzy: Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Powiat Lwówecki

Partnerzy (logotypy) : Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Państwowa Straż Pożarna

Policja

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nadleśnictwa : Międzylesie, Milicz, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świeradów, Złotoryja,  Żmigród

Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu

Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

I Lwówecki Szczep Harcerski „Topazowy Kamień”

Patronat medialny: Radio Wrocław, Muzyczne Radio, Lwówecki.info

Projekt: Dolnoslezský festival Dary lesa/Dolnośląski Festiwal Dary Las

Projekt “Dolnośląski Festiwal Dary Lasu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt: Dolnoslezský festival Dary lesa/Dolnośląski Festiwal Dary Las Projekt “Dolnoslezský festival Dary lesa” je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nisa.