Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia kandydatur do 48. edycji nagrody można nadsyłać do 31 marca.

Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy – wzorem patrona nagrody – gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

• twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;
• mistrzom tradycji,
• pisarzom i poetom ludowym,
• kapelom ludowym,
• zespołom folklorystycznym,
• badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom,
• nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.


Dokumenty należy przesyłać do 31 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
al. Jana Pawła II 11
26-400 Przysucha


 

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj: Nagroda im. Oskara Kolberga – rusza 48. edycja! (nimit.pl)