22 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Ofiar Przestępstw. 

Państwowa Komisja przyłączając się do obchodów, proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

22 lutego br. w siedzibie Państwowej Komisji, w godzinach 10-18.00 pod nr telefonu: 533-652-418 będzie dyżurował prawnik, a pod nr telefonu 533-648-227 psycholog.

Specjaliści będą dyżurowali również w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br., w którym obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby która zaliczana jest obecnie do jednych z najczęściej występujących na świecie chorób. Dyżur odbędzie się w godzinach 10-16.00.

Na depresję często cierpią dorosłe osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatycznego doświadczenie. Państwowa Komisja, organizując telefoniczny dyżur specjalistów, chce ułatwić osobom pokrzywdzonym i zmagających się z depresją uzyskanie właściwej pomocy. Na depresję cierpi coraz więcej osób, mimo tego jej objawy są nadal bagatelizowane, a podjęcie leczenia w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe. Osoby dorosłe, które jeszcze w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej i wydawałoby poradziły sobie z jej skutkami mogą po wielu latach nie łączyć objawów np. obniżonego nastroju, myśli samobójczych z tamtymi zdarzeniami. Z kolei rodzice często nie mają świadomości, że depresja ich dzieci może być między innymi objawem wykorzystania seksualnego. Na depresję mogą cierpieć również osoby najbliższe skrzywdzonemu seksualnie dziecku, które nie radzą sobie z poczuciem winy, żalem, bezsilnością.

Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa jest najważniejszym celem w tych dniach.