W styczniu 2021 roku domknęliśmy realizację projektu pn.: „Modernizacja kotłowni – wymiana kotła wraz z osprzętem, wykonanie pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną”.

W ramach zadania wykonano:

– demontaż starej kotłowni,
– wymiana dwóch istniejących kotłów olejowych firmy Viessmann 170 kW na jeden kocioł olejowy, żeliwny o budowie członowej, o mocy 180 kW,
– instalacja nowego palnika olejowego,
– wymiana pakietów przyłączeniowych (A,B,C) oraz ścieżki gazowej wraz z całą armaturą między zbiornikami a kotłem,
– zabezpieczenie instalacji c.o. nowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa,
– wymiana podgrzewaczy pojemnościowych,
– wymiana wszystkich pomp obiegowych oraz zaworów trójdrogowych,
– docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną w całym budynku,
– montaż 2-sprężarkowej, zewnętrznej powietrznej pompy ciepła o maksymalnej mocy 28 kW wykorzystywanej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku głównym.

Efekty jakie osiągnięto w wyniku realizacji zadania to przede wszystkim zmniejszenie poboru oleju opałowego, zmniejszenie strat ciepła w budynku głównym, zmniejszeni ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz poprawa warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami objętych opieką w ośrodku DPS w Nielestnie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 523 551,41 zł, w tym otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON 261 775,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 279 081,00 zł.

Tablica informująca o dofinansowaniu z RFIL