PLAN PRACY KOMISJI

Wrzesień 2021r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

8.12.2021r.

środa

  1. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
  2. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.
  3. Ustalenie planu pracy na rok 2022.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Rewizyjna 8.12.2021r.

środa

  1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.
10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 8.12.2021r.

środa

  1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.
  2. Ustalenie planu pracy na rok 2022.
10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 8.12.2021r.

środa

  1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.
  2. Ustalenie planu pracy na rok 2022.

13.00

posiedzenie zdalne