PLAN PRACY KOMISJI

Luty 2021r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

22.02.2021r.

poniedziałek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 24.02.2021r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Propozycje zmian do Uchwały nr XVII/52/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25.10.2019 r. w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju sieci drogowej powiatu lwóweckiego na lata 2019 – 2023”,ze zmianą z dnia 19.06.2020r.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 24.02.2021r.

środa

  1. Analiza organizacji zajęć lekcyjnych w szkołach  ponadpodstawowych Powiatu Lwóweckiego na tle Polski i UE (na podstawie danych Eurostatu).
  2. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.

13.00

posiedzenie zdalne