PLAN PRACY KOMISJI

Maj 2021r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

26.05.2021r.

środa

  1. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 27.05.2021r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 27.05.2021r.

czwartek

  1. Opracowanie wykazu nowych atrakcyjnych miejsc turystycznych na terenie powiatu (np. punkty widokowe, ścieżki    turystyczne) w celu ich promowania wśród mieszkańców powiatu  i gości. Ocena działalności schronisk turystycznych w Łupkach i Kamieniu.
  2. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
13.00

posiedzenie zdalne