PLAN PRACY KOMISJI

Czerwiec 2021r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

23.06.2021r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
  3. Raport o stanie powiatu.
  4. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2020r.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 24.06.2021r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Raport o stanie powiatu.
  3. Realizacja wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego  za rok 2020.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 24.06.2021r.

czwartek

  1. Obcokrajowiec w szkole powiatowej – analiza procesu nauczania uczniów obcokrajowców w Zespołach Szkół w Rakowicach i Lubomierzu (m.in. osiągane wyniki,  ilość rozpoczynających i kończących naukę).
  2. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
  3. Raport o stanie powiatu.
13.00

posiedzenie zdalne