PLAN PRACY KOMISJI

Maj 2022r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 25.05.2022r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
  3. Informacja o stanie technicznym obiektów DPS w Mirsku i Nielestnie  z uwzględnieniem wykonanych i koniecznych inwestycji.

8.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich
26.05.2022r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
10.00

posiedzenie stacjonarne

duża sala konferencyjna

II p. w budynku na ul. Szpitalnej 4

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 26.05.2022r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
  2. Rozwój turystyki i promocji – oferta agroturystyczna, hotelowa i rekreacyjna
13.00

posiedzenie zdalne

Komisja Rewizyjna 30.05.2022r.
  1. Analiza wykonania budżetu za 2021r.Wydanie opinii komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2021r.
10.00

posiedzenie stacjonarne

duża sala konferencyjna

II p. w budynku na ul. Szpitalnej 4