KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu

28.06.2023r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
  2. Raport o stanie powiatu.

13.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

29.06.2023r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Raport o stanie powiatu.
  3. Realizacja wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego  za rok 2022.

10.00

duża sala konferencyjna

II p. w budynku na ul. Szpitalnej 4

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej      i Bezpieczeństwa Publicznego

28.06.2023r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
  3. Raport o stanie powiatu.
  4. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2022r.

10.00

posiedzenie zdalne