PLAN PRACY KOMISJI

Listopad 2020r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

24.11.2020r.

wtorek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję
  2. Ustalenie planu pracy komisji na 2021 rok.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 25.11.2020r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję
  2. Sytuacja epidemiczna w Powiecie Lwóweckim.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu

26.11.2020r.

czwartek

  1. Ustalenie planu pracy komisji na 2021
  2. Opiniowanie materiałów na sesję

13.30

posiedzenie zdalne