PLAN PRACY KOMISJI

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 23.11.2022r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

10.00

posiedzenie online

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 24.11.2022r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Ustalenie planu pracy na rok 2023.
13.00

posiedzenie online