PLAN PRACY KOMISJI

Wrzesień 2021r.

KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

27.10.2021r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 28.10.2021r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Funkcjonowanie Lasów Państwowych i możliwości współpracy.
10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu 27.10.2021r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję RPL.
  2. Stan i aktywność zespołów i twórców amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Powiatu Lwóweckiego na podstawie     informacji uzyskanych z gmin i opracowań Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu.

13.00

posiedzenie zdalne