KOMISJA TERMIN TEMAT GODZINA
Komisja Rewizyjna 18.05.2023r.

czwartek

  1. Analiza wykonania budżetu za 2022r.
  2. Wydanie opinii komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2022r.

10.00

duża sala konferencyjna

II p. w budynku na ul. Szpitalnej 4

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 15.05.2023r.

poniedziałek

  1. Rozpatrzenie petycji

10.00

duża sala konferencyjna

II p. w budynku na ul. Szpitalnej 4

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu

24.05.2023r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Promocja turystyki (atrakcyjne obiekty, szlaki, baza noclegowa) w Powiecie Lwóweckim wraz z ofertą dużych wydarzeń kulturalnych (internetowy informator turystyczny).

13.00

posiedzenie zdalne

Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich

25.05.2023r.

czwartek

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.

13.00

posiedzenie zdalne

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej      i Bezpieczeństwa Publicznego

24.05.2023r.

środa

  1. Opiniowanie materiałów na sesję.
  2. Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

10.00

posiedzenie zdalne