Sesja Rady Powiatu
Zapraszamy mieszkańców na XXXV SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A w Lwówku Śl.

Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Lwóweckim na tle województwa:
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja,
 5. Przerwa.
 6. Informacja o stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim do okresu zimowego.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 9. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 10. Sprawy różne i organizacyjne.

Projekty uchwał na XXXV Sesję.