Sesja Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXXIII SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A.

Początek sesji godz. 15.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego
 4. Bezpieczeństwo zdrowotne w Powiecie Lwóweckim, oczekiwania i możliwości - dyskusja.
 5. Przerwa.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Domów Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja,
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 9. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 10. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 11. Sprawy różne i organizacyjne.