Odbudowa mostu w Uboczu
ODBUDOWA MUSTU W UBOCZU 
Trwa odbudowa mostu w Uboczu, który został całkowicie zniszczony w wyniku ulewnych opadów deszczu i gradobicia 5 lipca 2012 r. Wykonawcą robót jest Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” z Kunic. Całkowity koszt robót to 543,743,50zł. Zadanie jest w 80% współfinansowane ze środków dotacji celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 20% z budżetu powiatu. Planowany termin zakończenia prac to 31.08.2013r.