Szkolenie obronne z zakresu spraw obronnych na temat: „Kierowanie realizacją zadań obronnych w WSGOP realizowanych przez administrację rządową i samorządową” wraz z pokazem ratownictwa w ramach ćwiczeń „PSTRĄŻE 2013”.
W dniu 16-17 maja 2013 roku Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zorganizowało szkolenie obronne z zakresu spraw obronnych na temat: „Kierowania realizacją zadań obronnych w WSGOP realizowanych przez administrację rządową i samorządową” wraz z pokazem ratownictwa w ramach ćwiczeń „PSTRĄŻE 2013”.

W szkoleniu brało udział 85 osób byli to pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie spraw obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego ( powiaty, gminy oraz jednostki organizacyjne realizujące zadania obronne w województwie dolnośląskim).
W pierwszym dniu szkolenia w Hotelu Garden w Bolesławcu odbyła się cześć teoretyczna ćwiczeń dot. m.in. zagrożeń związanych z niewybuchami i niewypałami pozostałymi po II wojnie światowej, organizacją i przebiegiem akcji kurierskiej, zagrożenia czasu wojny i pokoju, ochrona informacji niejawnych , wykorzystanie sił zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju, sposoby i formy ochrony zabytków w czasie wojny. Szkolenie teoretyczne prowadziły osoby z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Patrol Saperski 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu oraz WKU Bolesławiec.
Drugi dzień szkolenia odbył się na terenie gminy Świętoszów w Ławszowej. W ramach II stopnia gotowości obronnej kraju 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie otrzymała rozkaz załadowania części sił i środków na skład kolejowy, podstawiony w miejscowości Ławszowa. Podczas załadunku dochodzi do zamieszek okolicznej ludności, która nie chce dopuścić do włączenia się naszego kraju w konflikt zbrojny. Zamieszki zostają stłumione przez oddziały prewencji Policji w Bolesławcu , Lwówku Śląskim i Zgorzelcu. Po opanowaniu sytuacji dochodzi do rozszczelnienia cysterny załadowanej na pociąg, po czym Straż Pożarna przystępuje do likwidacji zagrożenia związanego z niebezpieczeństwem wybuchu.