Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXVI SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A. Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 5. Szanse i zagrożenia rozwoju placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lwówecki
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja,
 6. Przerwa w obradach.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.