Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Przewodniczący Rady Lwóweckiego informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25 A, odbędzie się XX SESJA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO.

Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
  4. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
  5. Ocena bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lwóweckim.
  6. Prezentacja materiałów.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
  9. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
  10. Sprawy różne i organizacyjne.