Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim
 to szkoła proponująca bogatą ofertę edukacyjną. Atuty szkoły to dobra lokalizacja, miła atmosfera, życzliwi nauczyciele, skuteczne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, o czym świadczą najwyższe w powiecie wyniki zdawalności matury egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim oferuje atrakcyjne staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+, liczne zajęcia dodatkowe, warsztaty, lekcje łączące teorię z praktyką, zajęcia sportowe.

ZSOiZ we Lwówku Śląskim to dobra szkoła z tradycjami otwarta na zmieniającą się rzeczywistość. Daje ona możliwość dobrego przygotowania się do studiów lub zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim w roku szkolnym 2017/2018

 
    
 
Liceum Ogólnokształcące
 
HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, język obcy do wyboru
POLITECHNICZNY
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, Język obcy do wyboru
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy do wyboru
GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWY
Przedmioty rozszerzone: geografia, dwa języki obce (j. niemiecki, j. angielski)
INFORMATYCZNO-JĘZYKOWY
Przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski


Technikum kształcące w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK ELEKTRONIK
BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE:

TECHNIK : MASAŻYSTA ,BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY , INFORMATYK , RACHUNKOWOŚCI
OPIEKUN MEDYCZNY W naszej szkole uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości! 
 

 


Szczegóły na stronie www.zsoiz.home.pl