Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Pilchowickiego
 Przedstawiamy podpisane porozumienie dotyczące współpracy na rzecz opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego zbiornika Pilchowice pomiędzy samorządami gmin: Jeżów Sudecki, Lubomierz, Stara Kamienica i Wleń oraz Powiatami: Lwóweckim i Jeleniogórskim.