Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych oraz tworzenia partnerstw lokalnych i projektowych.