Gala Laureatów 2011
Najzdolniejsi uczniowie ze szkół powiatu lwóweckiego spotkali się na dziewiątej już Gali Laureatów 2011 – uroczystości rozdania nagród za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011. Była to również okazja do złożenia podziękowań rodzicom oraz nauczycielom, którzy pomagali w ciężkiej pracy swoim podopiecznym.
 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje” pod takim hasłem 3 listopada 2011 roku w Pałacu „Brunów”, odbyła się uroczystość, podczas której wręczono brylantowe, złote i srebrne księgi oraz pamiątkowe statuetki i puchary.
Uroczystość zgromadziła najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lwóweckiego, wielu rodziców oraz zaproszonych gości. Nagrody indywidualne i zespołowe, w postaci brylantowych, złotych i srebrnych ksiąg, a także statuetek, przyznano uczniom szkół z terenu powiatu lwóweckiego za osiągnięcia w nauce. 10 nagród odebrali uczniowie Szkoły Podstawowej z Gryfowa Śląskiego, 5 nagród - Szkoły Podstawowej nr 3 z Lwówka Śląskiego, 3 - Szkoły Podstawowej nr 2 z Lwówka Śląskiego, po 2 nagrody Szkoła Podstawowa z Niwnic i Szkoła Podstawowa z Lubomierza, 11 nagród przyznano Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, 10 otrzymało Gimnazjum w Gryfowie Śląskim i 3 - Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, 9 nagród przyznano Zespołowi Placówek Edukacyjno – Wychowawczych z Lwówka Śląskiego, 7 - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, 4 - Zespołowi Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku, 2 - Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich oraz 1 - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.

 

Oprócz nagród za osiągnięcia w nauce przyznano również ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia sportowe.

Nagrody wręczali m.in. Stanisław Mrówka - starosta lwówecki oraz Halina Braun – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji z Lwówka Śląskiego. Łącznie rozdano ponad 140 nagród i wyróżnień.

W czasie uroczystości wręczone zostały również stypendia Starosty Lwóweckiego za rok szkolny 2010/2011. Stypendia Starosty otrzymało 7 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lwóweckiego. Wśród nich znaleźli się: Dawid Cekus z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, Patrycja Torba i Krystian Blarasini z Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich, Paulina Kozińska i Aleksander Murawicki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Karolina Nowak z Zespołu Szkół w Lubomierzu oraz Mateusz Szurmiej z Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku.

 

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli w danym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce (średnia minimum 4,75) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a także laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad przedmiotowych, przeglądów artystycznych lub zawodów sportowych.
Szczególne podziękowania należą się Halinie Braun - dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim oraz pracownikom Centrum, którzy od wielu lat, organizując gale laureatów, dbają o to by docenić pracę i wysiłek najzdolniejszej młodzieży z terenu powiatu lwóweckiego.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem starosty lwóweckiego.