Dobre wyniki matury w ZSOiZ w Lwówku Śląskim
Uczniowie lwóweckiego ZSOiZ uzyskali dobre wyniki z egzaminu maturalnego w maju 2011 r., które ogłoszono 30 czerwca br. W tym roku zdawalności pisemnej matury w Polsce, w województwie i w powiecie była niższa niż w poprzednim roku. Tegoroczną maturę w Polsce zdało 75,5% maturzystów, zaś w ubiegłym roku było to 81%. Szansę na poprawkę w sierpniu ma 17,5 % polskich maturzystów, są to osoby, które nie zdały jednego z obowiązkowych przedmiotów pisemnych. Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 7% zdających, muszą czekać do maja 2012 r. Słabsze wyniki w tym roku w porównaniu z poprzednimi latami, mogą świadczyć o trudniejszych zadaniach egzaminacyjnych i (lub) o niższym poziomie wiedzy i umiejętności maturzystów zwłaszcza z języka polskiego i matematyki.

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku uczniowie lwóweckiego ZSOiZ mają wyższą zdawalność matury (zdało 79,2%) o 3,7% niż w Polsce (75,5%), o 6,8% niż w woj. dolnośląskim (72,4 %) i aż o 12,8% niż w powiecie lwóweckim (66,4 %).

Porównując zdawalności uczniów lwóweckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego, która wyniosła 87,8%, jest wyższa o 1,8% niż w Polsce (86%), o 3,5 % niż w województwie (84,3%) i aż o 14,7% niż w powiecie (73,1%). Maturę nie zdało 6 uczniów, w tym 5 uczniów będzie zdawało egzamin poprawkowy z matematyki w sierpniu br.

Warto podkreślić, że średnia zdawalność matury w latach 2005-2011 w lwóweckim LO wynosi 94,4%, jest wyższa o 4% w porównaniu z licealistami z woj. dolnośląskiego (94%) oraz wyższa o 6,4% od średniej licealistów ze szkół powiatu lwóweckiego (88%).

Maturę zdało 60,9% uczniów klas Technikum Ekonomicznego i Informatycznego w ZSOiZ, jest o 2,1% mniej niż w Polsce (63%), ale o 3,3% więcej niż w województwie (57,6%) i o 6,2% więcej niż w powiecie (54,7%). Wśród lwóweckich techników nie zdało 9 uczniów głównie z matematyki, wszyscy będą mogli zdawać poprawkę w sierpniu br.

Wszyscy uczniowie zdawali trzy przedmioty obowiązkowe na poziomie podstwowym: język polski, matematyka i język obcy oraz chętni uczniowie nieobowiązkowe przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym m.in. historię, wos, biologię, geografię, fizykę i astronomię, informatykę, a na poziomie rozszerzonym przedmioty język polski, matematyka i język obcy.

Egzamin pisemny z języka polskiego w lwóweckim LO zdało 100% uczniów, w województwie 98,5%, w powiecie 98,9%. Średni wynik na poziomie podstawowym w LO w Lwówku Śl. wyniósł 52,9%, w województwie 59,9%, w powiecie 49,6%. Zaś na poziomie rozszerzonym średni wynik w lwóweckim Ogólniaku to 65,3%, w województwie 55,7%, w powiecie 50,3%. Maturę z matematyki zdało 87,8%, w województwie 86,7%, a w powiecie 74,7%. Średni wynik na poziomie podstawowym 50,9%, w województwie 56,9%, a powiecie 44,5%. Z kolei na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 46,3%, w województwie 44,9%, a powiecie 35,3%. Język angielski zdało 100% uczniów, w województwie 97,9%, w powiecie 98,4%. Średni wynik z poziomu podstawowego w naszym LO wyniósł 68,4 %, w województwie 81%, w powiecie 49,6%. Natomiast z poziomu rozszerzonego 71%, w województwie 70,8%, w powiecie 50,3%. Natomiast język niemiecki zdało 92,9 % maturzystów (nie zdał 1), w województwie 96,3%, w powiecie 94,9%. Średni wynik lwóweckim LO z poziomu podstawowego to 63%, w województwie 67,1%, w powiecie 57,4%. Zaś z poziomu rozszerzonego 81,5%, w województwie 66,5%, w powiecie 64,3%. 

W lwóweckim technikum język polski zdało 95,7% (nie zdał 1 uczeń), w województwie 94,9% i w powiecie 97,3%. Średni wynik z poziomu podstawowego 37,3% i jest niższy od wyniku w województwie i w powiecie. Matematykę na maturze zdało 69,5%, w województwie 65,4%, w powiecie 62,7%. Średni wynik z poziomu podstawowego wynosi 35,3%, w województwie 37,2% i w powiecie 35,2%.

Egzamin z języka angielskiego zdało 100% uczniów Technikum w Lwówku Śl., w województwie 91,1%, w powiecie 90,9%. Średni wynik z poziomu podstawowego 51,5% i jest niższy w porównaniu z województwem i powiatem.

Maturzyści z lwóweckiego technikum także w 100% zdali język niemiecki, w województwie 85,4%, w powiecie 81%. Średni wynik z poziomu podstawowego 34,5% jest mniejszy niż w województwie i powiecie. Najlepsze średnie wyniki w szkole z poziomu podstawowego mają klasy i uczniowie LO: język polski 71% - III c i Monika Odyjas - 84 %, matematyka 80% - III c i Marta Skórska - 96 % (maturzystyka z najlepszą średnią ocen w szkole - 5,33), język angielski 80% - III c i Karina Ochab
oraz Wiktor Grzybowski - oboje po 98%, język niemiecki 98% - III b i Natalia Rosicka - 99 %. Także najwyższe średnie wyniki z poziomu rozszerzonego mają klasy i uczniowie LO: język polski 68 % - III a i Justyna Szymaniak - 68 %, matematyka 46% - III c i Marta Skórska - 74 %, język angielski 71% - III c i Justyna Szymaniak 71%, język niemiecki 90% - III b i Angelina Gruszka - 90%.

Wszystkim maturzystom, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy dostania się na wybrane kierunki studiów.