Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Zmiany do budżetu powiatu oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym były powodem zwołania, na wniosek Zarządu Powiatu, Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 13 kwietnia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego.

W obradach uczestniczyło 17 radnych. W trakcie Sesji Radni przyjęli zmiany do uchwał budżetowych związane m.in. z możliwością pozyskania środków z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania remontowe w jednostkach oświatowych powiatu. Podjęto uchwałę o przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, a także uchwałę o rezygnacji Małgorzaty Szczepańskiej ze składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, w związku z jej wyborem na członka Zarządu Powiatu na poprzedniej Sesji.

Wiele dyskusji wywołało wprowadzenie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Na wniosek Zarządu Powiatu do WPI wprowadzone zostało zadanie związane z przystosowaniem pomieszczeń szpitala do potrzeb oddziału położniczo – neonatologicznego. Nie trzeba nikogo przekonywać o potrzebie utworzenia takiego oddziału, jednakże Radni nie byli jednomyślni w tej sprawie. Zmiany w WPI nie oznaczają natychmiastowej realizacji inwestycji, której koszt szacowany jest na ponad 3,5 mln złotych, potrzebne są również zmiany w budżecie powiatu. Jest jednak szansa przywrócenia do lwóweckiego szpitala już od 2012 roku oddziału położniczego. Przyjęta uchwała stanowi pierwszy krok do realizacji zadania. O szczegółach planowanej inwestycji będzie można powiedzieć więcej po przygotowaniu dokumentacji projektowej, istnieje również szansa pozyskania na jej realizację środków zewnętrznych.

Kolejna Sesja zaplanowana jest na się 27 maja 2011 roku.