Miasto i Powiat Stryj (Ukraina)
Od 2005 roku Powiat Lwówecki współpracuje z miastem Stryj na Ukrainie. W październiku 2008 roku współpraca z Ukrainą została rozszerzona także o Powiat Stryjski. Porozumienie o współpracy podpisali ze strony polskiej starosta lwówecki Artur Zych oraz starosta stryjskiej Rady Rejonowej Roman Kozak.

Podpisane porozumienia zakładają wymianę lokalnych doświadczeń w sferach :
- kultury i dziedzictwa kulturowego,
- edukacji i kształcenia ustawicznego na rzecz rozwoju jednostek, rodziny i społeczności,
- turystyki, sportu i rekreacji,
- funkcjonowania lokalnej administracji,
- oraz wspierania inicjatyw samorządowych i społecznych.