I Powiatowy Konkurs Historyczny w lwóweckiej „Trójce”

2 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim odbył się I Powiatowy Konkurs Historyczny, którego tematyka była poświęcona II wojnie światowej.

W bieżącym roku przypada 80. rocznica wybuchu tego tragicznego w skutkach wydarzenia. Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko oraz Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani Mariola Szczęsna. Organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, który odpowiadał za przygotowanie zadań. W konkursie wzięło udział 18 najlepszych uczniów z 9 szkół powiatu lwóweckiego, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach szkolnych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim, Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku, Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu, Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim oraz gospodarzy, Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. Zmagania były niezwykle zacięte, a o kolejnych miejscach zadecydowały nieznaczne różnice punktowe. Jury po sprawdzeniu testów postanowiło nagrodzić 9 uczniów, którzy zostali sklasyfikowani na miejscach I-V. Oto wyniki: I miejsce – Wojciech Kłosowski (SP1 Lwówek Śląski), II miejsce – Fabian Paliwoda (SP1 Gryfów Śląski), III miejsce – Radosław Grzelczak (SP1 Gryfów Śląski), IV miejsce Zuzanna Szymaniak (SP3 Lwówek Śląski), Karolina Witczuk (SP3 Lwówek Śląski), Michał Smulko (ZS Wleń), V miejsce – Zuzanna Sikorska (SP2 Gryfów Śląski), Bartosz Chaciński (SP Mirsk), Jakub Wawro (SP Włodzice Wielkie). Nagrody i dyplomy dla uczestników wręczyli: Starosta Lwówecki Pana Daniel Koko, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani Mariola Szczęsna, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim Pani Halina Klebanowicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Ryngwelski. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim.