KOMUNIKAT
Starostwo Powiatowe w Lubaniu - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zawiadamia, że w dniu 13 września 2018 roku o godzinie 9:00 zostanie przeprowadzone szkolenie przez firmę SysthermInfo Sp. z o.o. wdrażającą funkcjonowanie Projektu pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla przyszłych użytkowników modułów i-Kerg, i.Wniosek, i.Projekt, i.Komornik i i.Rzeczoznawca z terenu powiatów lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego w podziale tematycznym:

geodeci-wykonawcy               w godz. 9:00 - 11:00
projektanci                               w godz. 11:15 - 12:15
komornicy                                w godz. 12:30 - 13:30
rzeczoznawcy                          w godz. 13:45 - 14:45


Szkolenie odbędzie się w sali nr 61 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2.

Zachęca się do wzięcia udziału w tym szkoleniu, bo w przyszłości nie przewiduje się innych form popularyzacji funkcjonalności Projektu pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych.