Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich


"Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2017-05-22

Zakończenie realizacji projektu: 2019-12-31

 

Cele projektu

Planowane efekty

Niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez usunięcie jakichkolwiek barier architektonicznych uniemożliwiających korzystanie z infrastruktury będącej przedmiotem tego projektu.

Ponadto z efektów wynikających z realizacji przedsięwzięcia korzystać będą:


Wartość projektu

3 439 300,32 zł
Wartość dofinansowania projektu

               2 918 680,11 zł

Projekt współfinansowany jest:

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020