Projekt "Kompetencje i praca"

Okres realizacji projektu:

Początek realizacji projektu: 2017-09-01

Zakończenie realizacji projektu: 2019-08-31

 

Liderem projektu jest SYNTEA S.A. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A

Partnerem projektu jest Powiat Lwówecki

Cele projektu i planowane efekty:
 

 

 


             Grupą docelową projektu są:

1.       Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich: 108 uczniów i 6 nauczycieli

2.       Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 44 uczniów

3.       Zasadnicza Szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 12 uczniów i 3 nauczycieli

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 10 uczniów i 3 nauczycieli.

 

Całkowita wartość projektu:

2 253 856,79 zł

Wartość dofinansowania projektu:

2 140 308,43 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego