Program wsparcia osób niepełnosprawnych
Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program ,,Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wzór oraz terminy składania wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej PCPR w Lwówku Śląskim, www.pcpr.powiatlwowecki.pl, po zatwierdzeniu przez samorząd powiatowy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu zamieszczone zostały na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
KLIKNIJ