PROW 2014 - 2020
                                                             


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów”
mająca na celu likwidację utrudnień komunikacyjnych, poprawę dostępu do miejsc pracy, usług publicznych w zakresie edukacji, zdrowia, kultury i administracji lokalnej dla mieszkańców Rębiszowa i Przecznicy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi o długości 2,232 km
                                                              


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice”
mająca na celu likwidację utrudnień komunikacyjnych, poprawę dostępu do miejsc pracy, usług publicznych w zakresie edukacji, zdrowia, kultury i administracji lokalnej
dla mieszkańców Pławnej i Milęcic
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi o długości 2,58 km