Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXXIV nadzwyczajną SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 04 września 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim


Początek sesji godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
 

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał :
  • Uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7, stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego;
  • Uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie pozbawienia części drogi 2542 D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych;
  • Uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr 67/6 i 186 położonych w obrębie 1 miasta Gryfów Śląski oraz działek nr 292/1, 454/3, 473 i 475/2 położonych w obrębie 2 miasta Gryfów Śląski na rzecz Gminy Gryfów Śląski.
 4. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 5. Sprawy różne i organizacyjne.