Rachunki bankowe
1. Rachunek podstawowy powiatu:

    Bank PKO BP S.A. 67 1020 5226 0000 6002 0544 7653


Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:Opłaty skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.


2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
   
     Bank PKO BP S.A. 50 1020 5226 0000 6102 0546 2363

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu: