Sesja Rady Powiatu
 Zawiadamia się o zwołaniu XXI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.
Początek sesji godz. 12.00.


Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Bezpieczeństwo zdrowotne w Powiecie Lwóweckim – zawarte kontrakty przez Powiatowe Centrum Zdrowia.
  • prezentacja materiałów,
  • dyskusja.
 5. Przerwa.
 6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.