Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
  Na wniosek Zarządu Powiatu, 26 sierpnia 2016 roku zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Lwóweckiego. Powodem zwołania było otrzymanie dofinansowania na przebudowę dróg Pławna Górna – Milęcice oraz Przecznica – Rębiszów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radni przyjęli wszystkie przygotowane na Sesję projekty uchwał: tj: uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, uchwałę budżetową na 2016 rok, a w ślad za nią zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęli również zmiany do Programu Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2015 – 2020.
 

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl