Powiat hrubieszowski
Partnerstwo z powiatem hrubieszowskim

W dniach 29-31 stycznia 2009 roku w Powiecie Lwóweckim gościła delegacja powiatu hrubieszowskiego w składzie: starosta – Józef Kuropatwa, przewodniczący Rady – Andrzej Barczuk, Wacław Misztal – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji Rady Powiatu w Hrubieszowie. W trakcie wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy powiatami. Porozumienie zakłada wymianę lokalnych doświadczeń w sferach :
- kultury i dziedzictwa kulturowego,
- edukacji i kształcenia ustawicznego na rzecz rozwoju jednostek, rodziny i społeczności,
- turystyki, sportu i rekreacji,
- funkcjonowania lokalnej administracji,
wspierania inicjatyw samorządowych i społecznych.